Leczenie uzależnień

leczenie uzależnień - poradnia psychologiczna kielce

Czy jesteś uzależniony od alkoholu test - AUDIT

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test –Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależenienia od alkoholu) u osoby badanej. 

Instrukcja:

A) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:

 • 250 ml piwa o mocy 5%
 • 100 ml wina o mocy 12%
 • 30 ml wódki o mocy 40%

B) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.


1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?

 • nigdy (0 pkt)
 • raz w miesiącu (1 pkt)
 • 2–4razy w miesiącu (2pkt)
 • 2–3 razy w tygodniu (3pkt)
 • ≥4 razy w tygodniu (4pkt)


2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • 1–2 porcje (0pkt)
 • 3–4 porcje (1pkt)
 • 5–6 porcji (2pkt)
 • 7–9 porcji (3pkt)
 • ≥10 porcji (4pkt)


3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)


4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu(2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)


5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)


6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)


7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)


8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)


9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt)


10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt).


Interpretacja wyników:

 • ≥8 punktów– wskazanepogłębione badanie diagnostyczne u terapeuty uzależnień,
 • podwyższone wyniki w trzech pierwszych pytaniach (przy niskich wynikach w pozostałych)–prawdopodobnie pijesz w sposób ryzykowny, dowiedz się więcej na ten temat,
 • podwyższone wyniki w skalach 4–6 – prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu, koniecne jest leczenie odwykowe.

  (Test AUDIT został opracowany przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, a w Polsce propagowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna

ul.Szydłówek Górny 1c/3 , 25-411 Kielce

tel. 41 332 77 52, tel.kom. 792 432 299


Umów wizytę przez internet :

https://www.osoz.pl/osoz-www/lekarze/rejestracja?nswd=851668&ntrz=5659&nrjd=1


Pokaż Centrum Zdrowia Psychicznego BioMed Jan Latała na większej mapie


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM LECZENIA ZABURZEŃ PAMIĘCI I CHOROBY ALZHEIMERA

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO BIOMED JAN LATAŁA

© 2014 made by maXDesign