Schizofrenia

obraz nr 0

Schizofrenia jest poważną chorobą mózgu, która zniekształca sposób myślenia. Chorzy ze schizofrenią często mają problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie ,w pracy, w szkole i w związkach. Choroba ta zazwyczaj trwa przez całe życie chorego jednakże można ją kontrolować za pomocą odpowiedniego leczenia.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, schizofrenia to nie rozdwojenie jaźni. Schizofrenia jest psychozą, rodzajem choroby psychicznej, w której człowiek nie może powiedzieć co jest prawdziwe, a co należy do sfery wyobraźni. Ludzie z zaburzeniami psychotycznymi tracą kontakt z rzeczywistością. Świat wydaje się zbieraniną dziwnych myśli, obrazów i dźwięków. Zachowanie ludzi ze schizofrenią może być bardzo dziwne, a nawet szokujące. Nagłą zmianę osobowości i zachowania, która pojawia się gdy chorzy schizofrenia tracą kontakt z rzeczywistością, nazywa się epizodem psychotycznym .

Schizofrenia różni się w przebiegu w zależności od chorego. Niektórzy mają tylko jeden epizod psychotyczny, podczas gdy inni mają wiele epizodów w ciągu życia. Jednocześnie mogą prowadzić stosunkowo normalne życie pomiędzy epizodami. U innych osób może wystąpić spadek ich zdolności do funkcjonowania z małą poprawą między epizodami psychotycznymi. Objawy schizofrenii mogą się pogarszać i poprawiać w cyklach zwanych nawrotami i remisją.

Schizofrenia jest terminem nadanym złożonej grupie zaburzeń psychicznych. Różne rodzaje schizofrenii mogą mieć dzielić te same objawy. Na podstawie objawów rozróżniamy kilka podtypów schizofrenii:

 • Schizofrenia paranoidalna - chorzy są przekonani że są prześladowani lub skoncentrowani na ukaraniu kogoś. Ich myślenie, mowa i emocje nie wykazują zaburzeń.
   
 • Schizofrenia hebefreniczna (zdezorganizowana) - chorzy są zdezorientowani i splątani, nwystępują zaburzenia mowy. Ten typ choroby charakteryzuje się nieadekwatnością reakcji. Chorzy mogą zachowywać się dziecinnie lub przekazywać całkowity brak emocji. Często mają zdezorganizowane zachowania, które mogą zakłócić ich zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak przygotowywanie posiłków czy dbanie o higienę osobistą.
   
 • Schizofrenia katatoniczna - Główne objawy występują na płaszczyźnie fizycznej. Pacjenci zwykle pozostają nieruchomi nie reagując na otoczenie. Czasami pacjenci wykonują specyficzne ruchy lub przyjmują dziwaczne pozy. Czasami mogą jednak powtórzyć słowo lub frazę wypowiedziane przez inną osobę. W niektórych przypadkach pacjenci mogą przejawiać tak zwany negatywizm katatoniczny – stawiać opór przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, bądź wykonywać czynności odwrotne. Pacjenci katatoniczni narażeni są na zwiększone ryzyko niedożywienia, wyczerpania, bądź samookaleczenia.
   
 • Schizofrenia niezróżnicowana - ten podtyp rozpoznaje się, gdy objawy u danego pacjenta nie definiują wyraźnie jednego z pozostałych trzech podtypów .
   
 • Schizofrenia rezydualna - objawy długotrwałe pojawiają się coraz częściej. Jest diagnozowana obecnością niektórych objawów negatywnych (np. bez wyrazu twarzy, puste spojrzenia, monotonia mowy.Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul.Szydłówek Górny 1c/3 , 25-411 Kielce

tel. 41 332 77 52, tel.kom. 792 432 299

mail : biomed.kielce@wp.pl

Umów wizytę przez internet.


Pokaż Centrum Zdrowia Psychicznego BioMed Jan Latała na większej mapie


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM LECZENIA ZABURZEŃ PAMIĘCI I CHOROBY ALZHEIMERA

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO BIOMED JAN LATAŁA

© 2014 made by maXDesign